ET

ET


FURNIBAY VEEBIPOE OSTUEESKIRJAD

MÕISTED

 

1.1. Ostu-müügitingimused (edaspidi - Reeglid) - käesolevas kaugmüügilepingus määravad kindlaks Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja selle eest tasumise tingimused, kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muud sätted, mis on seotud müügiga www.furnibay.lt veebipoes.

 

1.2. Veebipood - veebilehel www.furnibay.lt asuv elektrooniline pood, kus Ostja, olles registreerunud ja registreerumata Veebipoe süsteemis, saab osta Müüja poolt pakutavaid kaupu.

 

1.3. Müüja - www.furnibay.lt, UAB Furnibay, juriidilise isiku kood 304540071, aadress P. Vileišio str. 29-67, LT-10203 Vilnius, Leedu Vabariigi seaduste kohaselt registreeritud ja tegutsev ettevõte.

 

1.4. Ostja – isik, kes järgib käesolevate ostu-müügireeglite 2.4. nõuetele pärast kauba ostmist Veebipoest.

 

1.5. Ostu-müügileping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping, mis koosneb kauba tellimise avaldusest, mille Ostja esitab Müüjale Veebipoe kaudu.

 

ÜLDTINGIMUSED

2.1. Ostu-müügilepingu alusel kohustub Müüja kauba müüma ja Ostjale üle andma ning Ostja kohustub kauba vastu võtma ja tasuma selle eest kindlaksmääratud rahasumma ning hüvitama kauba kättetoimetamise kulud lepingus sätestatud tingimustel.

 

2.2. Ostja kinnitab Reeglid pärast nendega tutvumist ja linnukese märkimist – „Olen tutvunud ja nõustun Poe reeglite ja privaatsuspoliitikaga”. Sel viisil kinnitatud Reeglid on Ostjale ja Müüjale UAB Furnibay (edaspidi - Pooled) siduv juriidiline dokument, mis kehtestab Poolte õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muude müügi sätted www.furnibay.lt veebipoes.

 

2.3. Müüja jätab endale õiguse Reegleid igal ajal muuta, täiendada ja/või täiendada vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetele.

 

2.4. Veebipoes www.furnibay.lt on õigus osta e-poes www.furnibay.lt registreerunud ja registreerimata ostjatel, kes on:

 

2.4.1. Tegevusvõimelised täisealised füüsilised isikud, st. isikud, kelle teovõimet kohus ei ole piiranud;

 

2.4.2. Juriidilised isikud;

 

2.4.3. Kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindaja.

 

2.5. Reeglite kinnitamisega kinnitab Ostja, et tal on õigus osta kaupu veebipoest www.furnibay.lt.

 

2.6. Kauplemistegevus Veebipoes toimub Leedu Vabariigis.

 

OSTJA ÕIGUSED

 

3.1. Ostja ostab Veebipoest kaupu vastavalt käesolevatele Reeglitele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

 

3.2. Ostjal on õigus Veebipoega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-post info@furnibay.lt, märkides ära tagastatava toote ja selle tellimuse numbri) hiljemalt 14 päeva peale kauba kohaletoimetamise kuupäeva.

 

3.3. Ostja õigus kauba müügilepingust taganeda on sätestatud Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 10 6.228 kohaselt „Tarbija õigus taganeda kauglepingust ja väljaspool kaubandusruume sõlmitud lepingust ”.

 

3.4. Ostja võib kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 

Tagastatav toode peab olema korralikus originaalpakendis (toote kontrollimiseks võib lõigata ainult pakendi sulgemiseks mõeldud ribasid);

 

Toodet ei ole monteeritud ega üritatud kokku panna ning see on jäänu originaalpakendisse. Kokkupandud või kasutatud mööblit tagastada ei saa;

 

Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata (ei ole kahjustatud kemikaalidest, veest, jne);

 

Toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (kahjustusteta etikett, maha kooruv kaitsekile vms) (defektse toote tagastamise korral see punkt ei kehti);

 

Tagastatav kaup peab olema samamoodi komplekteeritud, nagu Ostjale saabudes;

 

Juhul, kui toote tagastamise põhjus on ebakvaliteetsus, peab Ostja tagastama toote Müüjale ning Müüja kohustub halva kvaliteediga toote omal kulul asendama sobiva kvaliteediga toote vastu või tagastama toote eest tasutud raha.

 

Kvaliteetse kauba tagastamine toimub Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklites 6.228 10 ja 6.228 11 sätestatud korras.

 

Ostja tagastab omal kulul kvaliteetse kauba.

 

Kvaliteetse toote tagastamisel peab ostja esitama toote ostudokumendi.

 

Müüja kohustub tagastama tagasisaadetud kvaliteetse kauba eest tasutud summa 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

3.5. Ostjal ei ole õigust kasutada Lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigust, kauba puhul, mis on tellitud ja/või ostetud vastavalt käesolevate reeglite punktile 3.2., kuid on valmistatud vastavalt Ostja individuaalsele tellimusele, Ostja erijuhistele või on ilmselgelt kohandatud Ostja individuaalsetele vajadustele ning toodete puhul mis ei ole eeltoodetud ja muude Leedu Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel.

 

OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Ostja, sooritanud E-poes tellimuse, peab kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

 

4.2. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjat teavitama hiljemalt 1 (ühe) päeva jooksul.

 

4.3. Ostja peab viivitamatult uuendama oma registreerimisandmeid ja/või Ostja kontoinfo vormis muutunud andmeid.

 

4.4. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja kauba hoolikalt üle vaatama ja koheselt teavitama Müüjat (e-post info@furnibay.lt või Kodulehel märgitud telefonil) saadetise kahjustustest, selgelt nähtavatest toote puudustest , vale toote mudelist või Ostja tellimusele mittevastavusest.

 

4.5. Toote kättesaamisel peab Ostja kontrollima, kas ostetud toode on kvaliteetne ning teavitama Müüjat (e-posti teel info@furnibay.lt või Veebilehel märgitud telefonil) toote kvaliteedis esinevatest puudustest, mida ei olnud võimalik toote kohaletoimetamise ajal märgata. Kauba üleandmisel kulleri poolt peab Ostja need kulleri juures üle vaatama veendumaks, et kaup on kohale toimetatud kahjustamata. Kui kaup tarnitakse kahjustatuna, peab kuller defekti märkima ja/või koostama aruande.

 

4.6. Kvaliteetse toote tagastamise kulud peab tasuma Ostja. Toote tagastamisel ebakvaliteetsuse tõttu kannab toote tagastamise kulud Müüja.

 

MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Müüjal on õigus määrata omal äranägemisel ostukorvi minimaalne suurus, st. minimaalne summa, millega Ostja tellimust töödeldakse. Selle summa suurus on saadaval Veebipoes.

 

5.2. Müüjal on õigus Ostjat ette teatamata ajutiselt või lõplikult lõpetada Veebipoe tegevus, muuta Veebipoodi või selle üksikuid osi, kogu selle sisu, piirata sealsete ostude sooritamist, muuta Veebipoe Interneti-aadressi, piirata registreeritud Ostjate arvu. Müüja teavitab Veebipoe ajutisest või püsivast peatamisest teatega Veebipoe lehel ja (või) teadetega Ostja registreerimiskontodele. Kui Ettevõte peatab või lõpetab e-poe tegevuse, teavitab Müüja neid Ostjaid, kes on juba tellimuse esitanud, kuid pole neid veel kätte saanud, teadetega Ostjate registreerimiskontodel või eraldi teatega, teavitades esitatud tellimuste edasisest täitmisest.

 

5.3. Müüjal on õigus Ostumüügireegleid igal ajal muuta ja täiendada, arvestades Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Ostjaid teavitatakse muudatustest kontole sisse logides pärast Reeglite uue versiooni jõustumist.

 

MÜÜJA KOHUSTUSED

6.1. Müüja kohustub tegema Ostjale kättesaadavaks Veebipoe pakutavad teenused (registreerumine Veebipoe süsteemis, E-poes ostukorvi loomine, tellimuse vormistamine, tellimuse eest tasumine, tellimuse saatmine).

 

6.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile Reeglites toodud tingimustel.

 

6.3. Müüja, juhul kui ei suuda Ostja tellitud kaupa tagada, kohustub pakkuma Ostjale samalaadset või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub sarnast toodet vastu võtmast, kohustub Müüja tagastama Ostja poolt kauba eest tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, juhul kui Ostja on kauba eest tasunud ettemaksu.

 

OSTJA REGISTREERIMINE JA OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

7.1. Ostja võib osta Veebipoest kaupu, registreerudes Veebipoe Süsteemis Interneti-aadressil www.furnibay.lt või mitte registreerudes Veebipoe Süsteemis vastavalt Veebipoes sätestatud Reeglitele.

 

7.2. Ostja saab vaadata konkreetse toote täpsemat kirjeldust ja selle ostutingimusi, klikkides toote nimetusele ja (või) pildile. Osade kaupade kogus on piiratud, Ostjat teavitatakse sellest kauba kirjelduses. Seetõttu palub Müüja sellise teabe olemasolul, Ostjal enne toote tellimist, Müüjaga ühendust võtta. Juhul, kui Ostja ei võta müüjaga ühendust täpsema info saamiseks ja tellib kauba ning Müüjal seda ei ole või kauba jääk ei ole piisav, lahendatakse olukord vastavalt Ostu-müügilepingu punktile 6.3.

 

7.3. Kauba ostmiseks esitab Ostja tellimuse veebipoe tellimisaknas toodud juhiste järgi. Registreeritud Ostja saab valiku- ja/või tellimisprotseduuri teostada, logides sisse oma veebipoe kontole.

 

7.4. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise hetkest, see on kui kõik järgmised tingimused on täidetud: (i) Ostja moodustab ostukorvi järgides Müüja antud juhiseid, (ii) Ostja esitab tarneteabe, (iii) Ostja teeb ettemaksu ja Müüja saab selle makse, (iv) Müüja kinnitab teatega, et Ostja tellimus on vastu võetud.

 

7.5. Leping loetakse sõlmituks ainult Ostja tellimuses märgitud kauba kohta, mille müügi on Müüja heaks kiitnud. Ostu-müügileping loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale Ostu-müügireeglite ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

 

7.6. Kauba tarneaeg on erinev ja see on märgitud Kodulehel iga kauba kirjelduse juures. Kauba tarnetähtaeg algab Ostja poolt kauba eest tasumise päevast.

 

7.7. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse Veebipoe andmebaasis. Ostjal on võimalus tutvuda ostude ajalooga, logides sisse Veebipoe süsteemi.

 

KAUPADE HINNAD, MAKSEKORD JA TINGIMUSED

8.1. Veebipoes müüdavad kaubad on märgitud koos nende müügihinnaga. Kaupade hinnad veebipoes ja vormistatud tellimuses on märgitud eurodes koos käibemaksuga (KM). Tarnekulu on märgitud igale Tootele eraldi. Kohaletoimetamise kulud tasub Ostja.

 

8.2. Juhul, kui Müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, võib Müüja pakkuda Ostjale samalaadset toodet, teatades sellest ühel Ostja poolt antud kontaktandmetel (telefoni, sms või e- post). Kui Ostja ei nõustu Müüja toote asendamisega muu sarnase tootega, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral tagastama Ostja poolt tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

 

8.3. Ostja saab kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

 

8.3.1. pangaülekande kasutamine on ettemaks, mis tehakse elektroonilise pangasüsteemi abil. Sellisel viisil kauba eest tasumisel peab ostja märkima makse selgituse väljale kuuekohalise tellimuse numbri. Ostja kannab raha Müüja poolt määratud pangakontole. Vastutus rahaülekannete ja andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastavale pangal, kuna kõik rahatehingud toimuvad panga elektroonilises pangasüsteemis;

 

8.4. Kui Ostja valib Ostu-müügireeglite punktis
8.4.1 sätestatud makseviisi, kohustub Ostja tasuma kauba eest ettemaksu. Makse loetakse laekunuks kui raha jõuab Müüja kontole.

 

LIISINGULEPINGU SÕLMIMINE

9.1. Ostjal on võimalik kauba eest tasuda alles pärast liisingulepingu sõlmimist lõikes 8.4.1 nimetatud viisil.

9.2. Liisingulepingu müüjaga võivad sõlmida ainult ostjad, kes on:

 

9.2.1. tegevusvõimelised füüsilised isikud vanuses 21 kuni 73 aastat;

 

9.2.2. Leedu Vabariigi kodanikud;

 

9.2.3. omab pidevat netosissetulekut kuus vähemalt 200 (kakssada) eurot.

 

9.3. Ostja ja Müüja võivad sõlmida liisingulepingu summas 50 (viiskümmend) kuni 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Sõlmitud lepingus võib olla ette nähtud Ostja ettemaksu kohustus.

 

9.4. Ostja ja Müüja võivad sõlmida liisingulepingu tagasimaksetähtajaga 6 (kuus) - 60 (kuuskümmend) kuud.

 

9.5. Liisingulepingu sõlmimiseks peab Ostja esitama Müüjale järgmised dokumendid:

 

9.5.1. isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass);

 

9.5.2. ametlik tunnistus, kui isik on põhikirjaline riigiteenistuja;

 

9.5.3. pensionäritunnistus, kui isik on ohvitseride, sõdurite või kohtunike riiklikku pensioni saav pensionär.

 

9.6. Pärast Ostja tellimuse kinnitamist võtab Müüja Ostjaga telefoni teel ühendust ja lepib kokku liisingulepingu täpsemad tingimused.

 

9.7. Liisingulepingu sõlminud Ostjal on õigus tasuda lepingus ettenähtust varem. Selle õiguse kasutamise eest lisatasusid ei võeta.

 

MÜÜJA POOLT RAKENDATUD MÜÜGI- JA KINKEKUPONGID

10.1. Müüjal on õigus omal äranägemisel korraldada ja läbi viia erinevaid toiminguid, nagu hinnaalandusi, seadistusi jms.

 

10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta müügikampaaniate kestust, tingimusi või tühistada. Müügikampaaniate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib ainult nende täitumise hetkest ega kehti enne nende täitmist sõlmitud ostu-müügilepingute kohta. Teave käimasolevate kampaaniate kohta on saadaval veebipoe veebisaidil ja see võib olla saadaval ka teistes veebipoe teabekanalites.

 

10.3. Müüjal on õigus müüa kinkekaarte, mille eest Ostja saab osta Müüja poolt müüdavat kaupa. Kinkekaartide ostmisel allahindlused ei kehti. Kinkekaarte ei vahetata raha vastu.

 

10.4. Kui Ostja tasub ostetud kauba eest kinkekaardiga ning kauba väärtus on väiksem kinkekaardi väärtusest, siis hinnavahet Ostjale ei tagastata. Kui Ostja tasub ostetud kauba eest kinkekaardiga ning kauba väärtus ületab kinkekaardi väärtust, siis peab ta tasuma hindade vahe Müüjale.

 

10.5. Allahindlused ei kehti väljamüüdud kaupadele. Müüjal on õigus ühepoolselt määrata muud kaubaliigid, millele allahindlused ei kehti.

 

10.6. Ostja võib ühe ostu kohta kasutada ainult ühte sooduskoodi ja/või saadavaloleva kinkekaardi.

 

KAUPA TARNE

11.1. Kauba tellimisel peab ostja märkima tellimusavaldusse:

 

11.1.1. kauba kättetoimetamise koht ja aeg, kui Ostja soovib kauba kättetoimetamist kullerteenuse kaudu;

 

11.1.2. postiteenuse osutaja valitud filiaal või terminal, kuhu Ostja soovil kaup toimetatakse. Sellisel viisil kauba saatmisel on vaja järgida nende saadetiste iseteenindusterminalide poolt määratud nõudeid (näiteks maksimaalne kaal või mõõtmed);

 

11.1.3. soov kaubale järele tulla müüja mööblisalongis FURNIBAY, asukohaga Manufaktūrų g. 20, Vilnius.

 

11.2. Ostja kohustub kauba isiklikult vastu võtma. Juhul, kui tal ei ole võimalik kaupa isiklikult vastu võtta ja kaup on toimetatud Ostja poolt määratud aadressile ning tuginedes muudele Ostja esitatud andmetele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone vale kohaletoimetamise või muude tarnehäirete kohta.

 

11.3. Vajadusel, et tagada kauba õigeaegne üleandmine Ostjale, võib Müüja kohustada oma äripartnerit tarnima kaupa otse Ostjale.

 

11.4. Tarnetähtaeg on iga Toote puhul erinev ja märgitud Tootekirjelduses. Müüja kohustub kauba Ostjale tarnima vastavalt kauba kirjeldustes toodud tähtaegadele. Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg hilineb Müüjast mitteolenevate ning ettenägematute asjaolude ilmnemisel, kohustub Müüja viivitamatult Ostjaga ühendust võtma ja kokku leppima kauba kohaletoimetamise tähtajas ja muudes kohaletoimetamisega seotud küsimustes. Kauba kohaletoimetamise viibimise korral on Ostjal õigus esitada pretensioon mõistliku aja jooksul, kauba kohaletoimetamisega seotud asjaolusid arvestades. Kui Müüja ei tarni Ostja kaupa täiendavalt määratud tähtaja jooksul, on Ostjal õigus leping ühepoolselt lõpetada. Kui Müüja keeldub kauba kohaletoimetamisest, kui lepingus märgitud tähtaja jooksul kohaletoimetamine on kõiki lepingu sõlmimisega seotud asjaolusid arvestades hädavajalik või kui Ostja teavitas Müüjat enne lepingu sõlmimist lepingus märgitud tähtaja jooksul, on Ostjal õigus leping ühepoolselt koheselt lõpetada.

 

11.5. Müüja vabaneb kõigil juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaup ei ole Ostjale üle antud või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu.

 

11.6. Kauba kohaletoimetamise käigus loetakse kaup Ostjale üle antuks, kui Ostja allkirjastab saadetise kulleri elektroonilises märgistusseadmes ning vastuvõtmise fakt fikseeritakse kulleri poolt Leedu andmebaasis.

 

11.7. Saadetise üleandmise käigus peab Ostja kontrollima saadetise seisukorda. Kui Ostja allkirjastab arve (veokirja) või muu saadetise üleandmist tõendava dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud
nõuetekohases seisukorras. Kui Ostja märkab, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), peab Ostja selle märkima arvele (veokirjale), muule saadetise kohaletoimetamist tõendavale dokumendile või elektroonilisele kulleri märgistusseadmele kulleri või tema esindaja juuresolekul.
Vormi saadetise rikkumise seadus[PAK3]. Juhime tähelepanu, et peale märkusteta allkirjastamist loetakse tarnitud saadetis puudustevabaks ning pretensioone kullerteenustele ei aktsepteerita. Kui tarnitud toode on vales konfiguratsioonis, koguses või valikus või esineb muid toote kvaliteedi puudusi, mida ei olnud võimalik toote tarnimisel märgata, palume sellest meid teavitada (hiljemalt 24 tunni jooksul alates kättesaamise hetkest) e-posti teel info@furnibay.lt.

 

11.8. Kohaletoimetamise (transpordi) teenustasud ja tarnetingimused on saadaval aadressil www.furnibay.lt. Müüjal on õigus kohaldadaOstjatele vastavalt Veebipoes sätestatud tingimustele kohaletoimetamise (transpordi) teenustasu erisoodustusi.

 

11.9. Kauba kohaletoimetamise (transpordi) käigus võidakse Ostjale osutada lisateenuseid. Kaubakäitlustööd tehakse kauba kohaletoimetamisel ainult Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Panevėžyses, Šiauliais ja Alytuses alates kella 14-st (neljateistkümnest). Stvidori- ja raskeveoste kohaletoimetamise teenuste hinnad on saadaval aadressil www.furnibay.lt tellimuse vormistamisel.

 

11.10. Kaupa tarnitakse nii Leedu Vabariigi territooriumil kui ka Euroopa Liidu riikidesse.

 

KAUBA KVALITEEDI GARANTII JA AEGUMISTÄHTAEG

12.1. Iga Veebipoes müüdava toote omadused on ära toodud Veebilehel www.furnibay.lt toodud tootekirjelduses.

 

12.2. Müüja ei vastuta selle eest, et Veebilehel müüdava kauba suurus, kuju ja värvus ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile. Kaubafotod on illustratiivse tähendusega. Originaaltoodete värvid, pealdised, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja/või mis tahes muud omadused võivad visuaalsete omaduste tõttu tunduda tegelikkusest erinevad, seega palume tutvuda tootekirjeldustes toodud tooteomadustega. Soovitame Ostjal tutvuda tootekirjeldusega.

 

12.3. Müüja või tootja võib anda toote kvaliteedile täiendava garantii. Konkreetne tähtaeg ja muud tingimused märgitakse kauba kirjeldusse või kauba garantiid kinnitavas dokumendis. Täiendava garantii andmine ei muuda kaubale kehtiva seadusjärgse garantii tingimusi ja kehtivust.

 

12.4. Juhul, kui Müüja või tootja ei anna kaubale täiendavaid tootekvaliteedi garantiisid, kehtib Ostja poolt ostetud kaubale õigusaktidega kehtestatud kvaliteedigarantii ja sellele vastav kehtivusaeg.

 

12.5. Konkreetse toote garantiiaeg on märgitud tootekirjeldustes.

 

12.6. Juhtudel, kui õigusaktid määravad konkreetsele kaubale aegumiskuupäeva, kohustub Müüja selle kauba Ostjale müüma selliselt, et Ostjal oleks reaalne võimalus seda kaupa enne aegumiskuupäeva kasutada.

 

12.7. Garantiiteeninduskeskusest ja/või Müüjalt tagasi võtmata ja garantiiteenindusse üle antud kaupu säilitatakse 3 (kolm) kuud. See tähtaeg algab Ostja esmakordsest teavitamisest tema poolt märgitud kontaktidel (telefon, e-posti aadress vms), et Ostja võib tootele järgi tulla garantiiteeninduskeskusesse, sõltumata sellest, kui palju kordi selle 3 (kolme) kuu jooksul püüdis Müüja ja/või garantiiteeninduskeskus Ostjaga ühendust võtta. Selle perioodi lõpus saadab Müüja talle e-maili, (kui e-posti aadress ei ole teada, siis helistatakse telefoni teel) hoiatab Ostjat Kauba tagastamise kohustusest ja määrab Kaubast taganemiseks lisatähtaja mitte üle 14 (neljateistkümne) päeva. Kui Ostja ettenähtud lisatähtaja jooksul kaupa tagasi ei võta, on Müüjal õigus kaupa enam mitte hoiustada. Toode antakse üle
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning kodumasinate või muude esemete kogumisega tegelevale ettevõttele. Sel juhul ei vastuta Müüja edaspidiselt teavitama Ostjat tagastamata kauba kohta ja muude kahjude eest, mis on Ostjal tekkinud sellise kauba hävimise tõttu.

 

KAUPADE TAGASTAMINE JA VAHETUS

 

13.1. Müüdud kaubal esinevad puudused kõrvaldatakse
ning ebakvaliteetne kaup asendatakse ja tagastatakse Leedu Vabariigi
tsiviilkoodeksis sätestatud juhtudel ja tingimustel.

 

13.2.
Ebakvaliteetsete kaupade asendamine ja tagastamine

 

13.2.1. Müüdud kaubal esinevad puudused
kõrvaldatakse ning ebakvaliteetne kaup asendatakse ja tagastatakse Reeglites
kehtestatud korras ja arvestades Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.

 

13.2.2. Kui Ostja on ostnud ebakvaliteetset kaupa, kauba
ebakvaliteetsusest tuleneb kauba ostmise ajal olemas olnud tootmisviga või
mittevastavus tootja poolt määratud spetsifikatsioonidele, võib Ostja kauba
tagastada ja nõuda ühte järgmistest:

 

13.2.2.1. et Müüja kõrvaldab kauba puudused tasuta
mõistliku aja jooksul, kui puudusi on võimalik kõrvaldada;

 

13.2.2.2. ostuhinda vastavalt alandada;

 

13.2.2.3. et toode asendatakse sobiva kvaliteediga samalaadse
tootega, välja arvatud juhtudel, kui puudused on minimaalsed või on tekkinud
Ostja süül;

 

13.2.2.4. et tagastatakse kauba eest tasutud summa
ja Ostjal on võimalik taganeda müügilepingust, kui ebakvaliteetse kauba müük on
tellimuse oluline rikkumine.

 

13.2.3. Ostja saab valida ainult ühe Reeglite
13.2.2. lõikes 1 sätestatud õiguskaitsevahenditest. Ostja peab oma valiku
tegema kauba tagastamisel Müüjale. Kui Ostja valib 13.2.2. punktis sätestatud
meetodi ning Müüjal puudub võimalus seda rakendada, siis Müüja pakub
alternatiive 13.2.2. punktis sätestatud meetodile. Ostjal ei ole õigus
eelnevalt valitud õiguskaitsevahendit muuta. Ostjal ei ole õigus nõuda raha
tagastamist, kui kaubal esinev puudus on minimaalne.

 

13.2.4. Selleks, et ostja saaks kauba tagastada,
peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 

13.2.4.1.[PAK4]peab teavitama
Müüjat arve või Veebilehel oleva e-posti teel (info@furnibay.lt). Teatises
tuleb täpsustada tagastatav kaup;

 

13.2.4.2. esitada kauba soetamise dokument ning
garantiid kinnitav dokument (kui see on väljastatud);

 

13.2.4.3. esitada Müüjale vabas vormis taotlus
e-posti teel. e-kiri info@furnibay.lt ja esitada oma valitud nõue.

 

13.2.4.4. Ostja võib kasutada ebasobiva
kvaliteediga kauba tagastamise õigust kauba ostudokumendis märgitud
kvaliteedigarantii tähtaja jooksul, mille määrab Müüja.

 

13.2.4.5.
[PAK5]

Ostja peab tasuma kauba
kohaletoimetamise ja tagastuskulud ning Müüja, olles veendunud, et kaup on
tagastatud ebapiisava kvaliteedi tõttu, peab tagastama Ostja poolt tasutud
tarne- ja tagastuskulud, välja arvatud Reeglites sätestatud erandid.

 

13.2.4.6. Raha tagastatakse Ostjale 14
(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Toote Müüjale tagastamise
päevast. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse
Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

 

13.2.4.7. Defektse ja/või puudusega kauba
tagastamisel Ostjale palume tagastada kaup originaal- või muus korralikus
pakendis, et oleks mugav vastu võtta, samuti tagastada kaup koos kõigi Ostja
poolt saadud komplektsete osadega.

 

13.2.4.8. Tagastamatuks loetakse kaubad, mis on tahtlikult
või ettevaatamatusest kahjustatud (kokku puutunud kemikaalide, vee, lahtise
leegiga, kõrge temperatuuri, teravate esemetega jne), kui on rikutud kauba
kasutamise või ladustamise reegleid või kaupa on väärkasutatud.

 

13.2.4.9. Eraldi reeglid ebakvaliteetse kauba
tagastamise kohta Müüja poolt võivad olla sätestatud nendega kaasasolevates
garantiidokumentides. Sellised Müüja poolt kohaldatavad tagastusreeglid
kehtivad sellises mahus, kui need ei ole käesolevate reeglitega vastuolus. Kui
käesolevate reeglite ja vastava Müüja kehtivate reeglite vahel esineb
vastuolusid, eelistatakse käesolevaid eeskirju.

 

13.3. Kauba asendamise ja tagastamise kord

 

13.3.1. Kui Ostjale on üle antud vale kaup, peab
Ostja sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul
teavitama e-posti teel (info@furnibay.lt) või helistades Veebilehel märgitud
telefoninumbril. Tarnimata kauba kohta teabe saamisel kohustub Müüja sellele
kaubale omal kulul järgi tulema ja sobiva kaubaga asendama. Juhul, kui Müüjal
ei ole kaupa tellitud, tagastab ta Ostjale kauba eest tasutud raha. Raha
tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda,
kui Müüja on saanud Ostja lepingust taganemise teate. Kui Toodet ei ole müüjale
tagastatud, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates tagastamise
päevast.

 

13.3.2. Kauba ja raha tagastamise kord on
sätestatud punktis 13.4.

 

13.4. Kauba ja raha tagastamise kord

 

13.4.1. Ostja võib kauba tagastamise õigust kasutada
ainult juhul, kui kauba tagastamise tähtaeg ei ole möödunud.

 

13.4.2. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima
saatja aadressi ning pakkima kauba korralikult, et see ei saaks saatmisel
kahjustada. Müüjal on õigus raha mitte tagastada, kui kaubal on tekkinud defektid.
Müüja ei vastuta Ostja poolt valesti pakendatud ja vale aadressiga saadetud
pakkide eest või kui pakid läksid Müüjale tagastamise ajal kaduma.

 

13.4.3. Kui Ostja on ostnud kaubakomplekti, peab ta
Müüjale tagastama kogu kaubakomplekti, s.o Ostja võib kauba tagastamise õigust
kasutada ainult kogu pakendis oleva kauba osas. Juhul, kui vähemalt üks
komplektis olevatest kaupadest ei vasta Reeglitele 13.4.1 on Müüjal õigus
keelduda tagastatud kauba täiskomplekti vastu võtmast.

 

13.4.4. Ostja, olles kasutanud Reeglite punktides
13.1-13.3 sätestatud õigusi, peab täitma Reeglites sätestatud kauba tagastamise
nõuded ning järgima seal sätestatud korda.

 

13.4.5. Ostja võib Kauba tagastada, saates need
Müüjale Smolensko tn. 10B, Vilniuses või tagastada kulleriga. Raske kauba Müüjale
tarnimise korra ja tingimused (kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks,
parandamiseks või tagastamiseks) lepib Ostja eraldi kokku Müüjaga Veebilehe
vahendusel, telefoni teel, e-posti teel (info@furnibay.lt) või toimetab Ostja
need otse Müüjani.

 

13.4.6. Kui Ostja on kasutanud Reeglite punktides
13.2-13.3 ja 13.5 sätestatud õigusi, tagastatakse talle raha 14
(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Müüjale kauba tagastamise
päevast.

 

13.4.7. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub
Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontol, juhul kui Ostja ja Müüja vahel
ei ole kokku lepitud teisiti.

 

13.4.8. Müüjal on õigus mitte tagastada Ostja poolt
tasutud summasid enne, kui kaup on Müüjale üle antud ja Müüja on kontrollinud vastavust
Eeskirjade punktiga 13.4.1.

 

13.5. Müügilepingust taganemise õigus.

 

13.5.1. Ostjal - füüsilisel isikul (tarbijal) on
õigus taganeda kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust 14
(neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust avaldamata ja tekitamata muid
kulusid peale tsiviilseadustiku artiklis 6.22811 sätestatud, välja arvatud
lõikes 2 sätestatud erandid. Ostu-müügilepingut võib katkestada ainult juhul,
kui toodet ei ole kasutatud, kahjustatud või selle välimust ei ole oluliselt
muutunud, see tähendab, et toote või selle pakendi välimuses on tehtud ainult
sellised muudatused, mis olid vajalikud tootega tutvumiseks. Ostja peab seda
õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama toote originaalpakendis ning
samuti tagastama kõik toote komplektis olevad osad. Lepingust taganemisel
vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest toimingute puhul, mis ei ole
vajalikud kauba olemuse ja toimivuse kindlaksmääramiseks.

 

13.5.1. Ostja, kes leiab, et tema õigusi on
rikutud, peab esmalt pöörduma Müüja poole ning ainult juhul, kui Müüja täielikult
või osaliselt nõuet ei rahulda, on Ostjal õigus pöörduda tarbijavaidlustega
tegeleva üksuse poole.

 

Tagastatav
toode peab olema korralikus originaalpakendis (toote kontrollimiseks võib
lõigata ainult pakendi sulgemiseks mõeldud ribasid);

 

13.5.2. Ostja ei või põhjust avaldamata kasutada
kauba müügilepingust taganemise õigust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, kui
ta on sõlminud vähemalt ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810
lõikes 2 loetletud lepingutest.

 

Erandiks on kaup, mis on valmistatud tarbija
erijuhiste järgi, ei ole eelnevalt valmistatud ja on toodetud vastavalt tarbija
isiklikule valikule ning juhendile, või kaup, mis on selgelt kohandatud tarbija
isiklikele vajadustele.

 

13.5.3. Taganemistähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne)
päeva möödumisel päevast, mil Ostja või Ostja määratud isik, välja arvatud kuller,
saab tellitud kauba kätte või kui Ostja on tellinud rohkem kui ühe kauba ja
kaup tarnitakse eraldi, alates päevast, mil Ostja saab kätte viimase kaubaeseme.
Kui kaup tarnitakse erinevate partiidena või osadena siis kehtib taganemistähtaeg
päevast, mil Ostja või Ostja poolt määratud isik, välja arvatud vedaja, saab
kätte viimase partii või osa.

 

13.5.4. Ostja teavitab Müüjat kauglepingust või
väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganemisest, esitades selge
kirjaliku avalduse, milles kirjeldab oma otsust lepingust taganeda.
Taganemisteade saadetakse e-postiga (info@furnibay.lt). Pärast Ostja teate
kättesaamist saadab Müüja viivitamatult teatise kättesaamise kinnituse.

 

13.5.5. Kaup tuleb tagastada hiljemalt 14
(neljateistkümne) päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest Müüjale.
Kauba tagastamise nõuetekohase pakendamise eest vastutab Ostja. Ostja kannab kauba
tagastamise otsesed kulud.

 

13.5.6. Kauglepingust või väljaspool äriruume
sõlmitavast lepingust taganemise nõuete täitmise tõendamise kohustus lasub
Ostjale.

 

13.5.7. Kui Ostja kasutab lepingust taganemise
õigust, lõppevad poolte kohustused täita kaug- või väljaspool äriruume
sõlmitavat lepingut ning lõppevad kohustused sõlmida kaugleping või leping väljaspool
äriruume, kui Ostja on esitanud pakkumise selle sõlmimiseks.

 

13.5.8. Müüja võib Ostja poolt tasutud summade
tagastamist viivitada kuni kauba Müüjale tagastamiseni.

 

13.5.9. Kui ostja kasutab sõlmitud lepingust
taganemise õigust, siis täiendavad lepingud lõpetatakse automaatselt.
Kõrvallepingud on lepingud, mille alusel Ostja soetab sõlmitud lepinguga seotud
kaupu või teenuseid ning neid kaupu või teenuseid osutab Müüja või muu isik
vastavalt Müüjaga sõlmitud kokkuleppele. Kõrvallepingu lõpetamisest peab Ostja
viivitamatult teisele poolele kirjalikult teatama ning esitama andmed kaug- või
väljaspool äriruume sõlmitud lepingu ülesütlemise kohta. Ostja eraldi teadet ei
nõuta juhtudel, kui lisaleping on sõlmitud sama Müüjaga, keda on taganemisest
teavitatud Tsiviilseadustiku § 6.228 lg 10 kohaselt.

 

VASTUTUS

 

14.1. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud
andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid,
ei vastuta Müüja tagajärgede eest.

 

14.2.
Ostja vastutab Veebipoe süsteemi kasutades tehtud toimingute eest.

 

14.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete
edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui veebipoe pakutavad teenuseid
kasutab kolmas isik, kasutades Ostja sisselogimisandmeid Veebipoodi
sisselogimiseks, loeb Müüja Ostjaks selle isiku.

 

14.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest
juhtudel, kui Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei ole
tutvunud Ostumüügireeglitega, kuigi Ostjale on selline võimalus antud.

 

14.5. Müüja ei vastuta Veebipoes olevate linkide
eest teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute
veebilehtedele, teabele või tegevusele. Müüja ei halda ega kontrolli ülaltoodud
veebisaite ega esinda neid ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ega
üksikisikuid.

 

LÕPPSÄTTED

 

15.1. Ostja ja müüja vaheline suhtlus, sealhulgas,
kuid mitte ainult, teated ja kirjavahetus, toimub kirjalikult. Kirjalike
teadetena käsitletakse ka e-posti teel saadetud teateid.

 

15.2. Müüja jätab endale õiguse muuta või täiendada
Ostumüügireegleid, arvestades Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud
nõudeid. Enne reeglite muutmist tehtud korraldused täidetakse nende sõlmimise
ajal kehtinud reeglite kohaselt.

 

15.3. E-poes kaupade ostu-müügiga seotud vaidlused
lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkuleppele ei jõuta,
lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi kohtus vastavalt Leedu Vabariigi
seadustele.

 

15.4. Ostja-Tarbija peab esmalt esitama Müüjale
kirjalikult Müüja tegevuse ja teenuste kohta pöördumise ja/või kaebuse ning
märkima oma nõudmised. Palun saatke sellised kirjad aadressile
info@furnibay.lt.

 

TAGASTUS- JA KVALITEEDI GARANTIITINGIMUSED
JURIIDILISTELE ISIKUTELE (ETTEVÕTJATELE)

 

TÄHELEPANU,
juriidilistel isikutel kehtib kõikidele kaupadele 12 (kaksteist) kuuline
garantiiaeg.

 

Tootefotod on illustratiivse tähendusega,
originaaltooted võivad näidatust erineda. Esitatud fotosid ei saa kasutada
pretensioonide aluseks. Kui kahtlete toote osas, võtke enne toote ostmist
ühendust müügijuhiga. Toode loetakse kvaliteetseks, kui see on vastav veebipoes
toodud näidisele, mudelile või kirjeldusele.

 

Tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul,
kui toote kasutustingimusi ei rikuta. Arusaamatuste vältimiseks soovitame
hoolikalt läbi lugeda toote kasutusjuhendi, kui see on olemas. Garantii kehtib
vaid juhul, kui Ostja esitab Müüjale kauba ostutšeki, arve, muu
ostu-müügidokumendi või muu Müüjalt kauba ostmist tõendava dokumendi.

 

Kvaliteetset
ja tellimusele vastavat kaupa ei saa tagastada ega ümber vahetada.
Kauglepingust taganemise õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ei kehti
juriidilistele isikutele (ettevõtjatele). Defektne kaup tuleb esmalt tagastada
Müüja garantiiteenindusse ja alles siis, kui tehakse kindlaks, et kaupa ei ole
võimalik parandada, vahetatakse see välja ja/või tagastatakse.

 

Kauba tagastamise kulud kannab Ostja. Kauba
tagastamise korral ei maksta tagasi kauba kohaletoimetamise eest tasutud
summat. Kauba eest makstud raha tagastatakse ostjale pärast toote tagastamist
Müüjale.

 

Kauba kvaliteedile ja garantiiajale kohaldatakse
tsiviilseadustiku artiklites 6.333 ja 6.335 sätestatut. Kauba kvaliteedi,
tagastamise ja muude ostu-müügitingimustega seotud vaidlused lahendatakse
Ostu-müügieeskirjaga kehtestatud korras.

 

TEAVE TARBIJATELE KAUPADE KAHJUSTAMISE OHU KOHTA ÜLEANDMISEL

Tsiviilseadustiku artikkel 6.3591, mis reguleerib
riski üleminekut, näeb ette, et juhtudel, kui müügilepingus on ette nähtud
kauba vedu ja müüja saadab kauba ostjale, läheb juhusliku kaotsimineku või
kahjustumise risk üle ostjale. Kui kaup antakse üle ostja valitud vedajale ja
müüja ei ole sellist tarnet pakkunud, läheb käesolevas lõikes sätestatud risk
ostjale üle kauba üleandmisel vedajale.

 

Vastavalt Euroopa Parlamendi nõukogu direktiiv
2011/83 / EL tarbijaõiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13
/ EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44 / EÜ ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577 / EMÜ ja direktiiv 97/7 / EÜ,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu artiklis 20 („direktiiv”) on sätestatud, et lepingute
puhul, mille alusel kaupleja tarnib kauba tarbijale, läheb kauba kaotsimineku
või kahjustumise risk üle tarbijale,
kui ta või kolmas isik, kes ei ole vedaja, tegelevad kauba
veoga. Kauba üleandmisel vedajale läheb risk üle tarbijale, kui tarbija on
andnud vedajale korralduse kauba vedamiseks ja kaupleja ei ole talle sellist
üleandmise võimalust andnud.